Logo

موقعیت و تقسیمات کشوری

شهرستان بم در جنوب شرقی استان کرمان ودر   43ُ    57  تا  34ُ      59  طول شرقی و 05ُ   28  تا  36ُ   29 عرض شمالی واقع شده است.
مساحت این شهرستان  21436/44 کیلومتر مربع و معادل 11/69 درصد مساحت استان و از شمال به شهرستان کرمان ، و از غرب به شهرستان جیرفت ، از جنوب به شهرستان کهنوج و از شرق به استان سیستان و بلوچستان محدود می شود.
ارتفاع آن از سطح دریا 1067 متر است.
سابقه این شهرستان از نظر تقسیمات کشوری به سال 1316 می رسد که شهرستان بم با سه بخش در جمع شهرستانهای استان هشتم قرار داشت.با تغییراتی که در سال های 1345-1365 و 1368 بوجود آمد ، تغییراتی در تعداد بخشها و دهستانها صورت گرفت .که از آن جمله می توان انتزاع بخش راین از بم و الحاق آن به کرمان را نام برد.
در حال حاضر این شهرستان دارای دو بخش و چهار دهستان می باشد..