Logo

مردم دنیا - سپاس

در این بخش دلنوشته ها و اقدامات انجام شده  از سوی مردم قدر شناس بم   به پاس تشکر از کسانی که در زلزله ۵ دی ماه ۸۲

همراه و همدل مردم بم بودند درج شده است.منتظر انعکاس دلنوشته و اقدامات انجام شده از سوی شما مردم بم در این سایت هستیم.


موتور سواران

آقای حامد ابراهیم پور به همراه دوستش آقای محمد حسین افغانی زاده با طی مسافتی بیش از 10 هزار کیلومتر و با عبور از استانها شهر ها و روستاهای زیادی از مردم ایران تشکر کردند....

فرشته جوزاک

ای زمین! خشمت گریبانم گرفت                لرزش یکباره ات جان عزیزانم گرفت خواب بودم.... ناگهان  زمین به شدت دلم را، لرزاند ....!!!! ...

فاطمه گیلی

چقدر خدا ما رادوست داشته که تنهایمان نگذاشت و نگذاشت که در این دریای پرغم و اندوه غرق شویم و شما دوستان خوبمان را به یاریمان فرستاد تا بر شانه های پر توانتان تکیه کنیم و آرامش یابیم و ما هم بندۀ ناسپاس نیستیم او را از جان و دل می ستائیم و هر امتحانی که کن...

فاطمه پور مهدی آبادی

خداراشکر می گوییم که فرصتی پیش آورد که برایتان بنویسیم و سرمایه مان که همان تنهائیست برای سپاس و تشکر با شما قسمت کنیم که چیزی جز آن نداریم. چند سال گذشت ، سال هایی که لحظه لحظه آن از خاطرمان محو نمی شود و با آمدن ماه دی .. و شنیدن پنجم دی غم و اندوهما...

شورای اسلامی شهر بم

زمانی که زمین در بم همراه با هزاران هزار زندگی شکست همه دنیا متأثر از یک فاجعه به مهربانی دست در دست هم برای کاهش آلام بشریت آمدند ویا از دور دستها همراه با این درد عمیق طبیعت همدردی نمودند. بم همه مرزها را شکست بم نماد پیام صلح و آشتی جهان شد وبه دور ...

دوچرخه سواران

رکاب زنی تعدادی از  جوانان بم تا مشهد مقدس  با پیام تشکر از مردم ایران...
  • صفحه قبل
  • 1
  • 2
  • صفحه بعد