Logo

آبشار گربدراه

آبشار گربدراه در منطقه کوهستانی بندر بالا بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 1900 متر میباشد...