Logo

تل آتشی دارستان

این تپه درغرب دارستان با  مساحتی بیش از 40000 متر مربع  ودرشمال شرقی شهربم قراردارد ومتعلق به دوره ی قبل ازاسلام است گورستان زرتشتیان ودخمه گبرها دراین محل قراردارد محققین تل آتشی رایکی ازقدیمی ترین کوره ها جهت تهیه آلیاژمس می دانند پژوهشگران معتقدند که دارستان دارای محیط زندگی ماقبل تاریخ بوده است  .دراین محل تپه هایی ازسنگهای آتش فشانی درشت که ریشه ساختمانهای ویران شده بوده اند می باشد.