Logo

مجموعه وکیل

نشانی اثر : خیابان طباطبایی روبروی حسینیه طباطبایی

مجموعه وکیل : متشکل از کاروانسرای زرتشتیان ، قیصریه ، بازار، حمام ها مسجد ، قیصریه امامزاده اسیری است . این مجموعه در اثر زلزله آسیب فراوان و جدی دید ولی از ساختار و پی های بناهای این مجموعه آنقدر سالم مانده که بتوان آنرا مرمت و بعنوان نمونه ای از معماری خشتی شهر حفظ و احیا کرد . بازار کوچک داخل این مجموعه که زمانی نمونه جالب و قابل قیاس با بازار تجاری شهر بوده که اکنون با مصالح مدرن و طراحی معاصر در دست تجدید بناست . بهره برداری مجدد و متناسب از مجموعه بازار و تبدیل ان به یک مرکز تفسیر تعبیر میراث فرهنگی منطقه مثلا یک دوره کوچک مردم شناسی مربوط به زرتشتیان از جمله تدابیری است که در این منطقه اندیشیده شده است و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اقداماتی برای مستحکم سازی بقایای آن انجام داده و درصد تغییر مالکیت مجموعه و تبدیل آن به یک ملک دولتی است.