Logo

یخدان ارگ بم

نشانی اثر : ۳۰۰ متری شمال شرقی ارگ بم – شمال غربی حریم مرکزی

در شمال شرقی قلعه ارگ یک یخچال بزرگ قرار دارد یخچال شامل گودالی مدور و عمیق که گنبدی خشتی بر فراز آن قرار گرفته است در امتداد غربی یخدان دیواری بلند و طویل کشیده شده است و حوضی در ضلع شمال قرار دارد این دیوار موجب می شد حوض در طول روز از نور خورشید مصون بماند تا در زمستان آب درون حوض در طول شب یخ ببندد بامدادان یخ را از داخل حوض می کنند و ئدرون این گودال زیرگنبد یخ برای تابستان ذخیره می کنند . بنای یخچال پیش از وقوع زلزله مرمت و به تالار اجتماعات تبدیل شد تا برای برگزاری جلسات مورد استفاده قرار بگیرد ولی زلزله مهیب ۱۳۸۲ گنبد مرمت شده را ویران کرد بخش عمده ای از سازه یخچال در زمین لرزه سالم ماند و هم اکنون برای مرمت آن برنامه ریزی شده است .