Logo

روستای مرغک

این روستا در ٣٠ کیلومتری بم قرار دارد. طبیعت زیبا به همراه کوههای پوشیده از جنگل درختان بنه و پسته وحشی که بیش از چندین هزار هکتار و همچنین دارای چشمه سارها و رودخانه های پر آب ودائمی که از رشته کوههای جبال بارز سرچشمه می گیرد..از لحاظ طبیعت گردی جزء مناطق بکر محسوب می گردد.....این  روستا  آب و هوای معتدل کوهستانی دارد.