Logo

مسجد پیامبر

 

شهر بم از نخستین اماکنی در جهان اسلام بود که در آن به احداث مسجد همت گمارده شد.حتی برخی از مورخین معتقدند اولین مسجد   در این شهر بنا شده که اگر این نظریه درست باشد ،همان مسجد پیامبر است که بانی آن عبدالله بن عامر می باشد..این مسجد در انتهای بازار و در ضلع شرقی ارگ بم  قرار گرفته است..

پوپ درباره این مسجد می نویسد :«چندی پس از فتح اعراب ،عبدالله بن عامر ،حاکم بصره و بنا کننده اولین مسجد هرات، مسجدی بزرگ در بم احداث نمود . این مسجد که در کنار دشتی واقع شده بود به مسجد پیامبر موسوم گردید».گویا عبدالله بن عامرپس از اتمام این مسجد ،قطعه ای از چوب درختی که مردم در زیر آن با پیامبر اکرم (ص)بیعت کرده بودند را در محراب آن مسجد نهاد ،به این دلیل ،گاه محراب این مسجد از شهرت بیشتری برخوردار بوده  است...