Logo

آداب و رسوم

مجموعه آداب و رسوم مردم بم ، بیشتر برخاسته از روحیات و منش و خون گرمی آنان است، مردمی که سخت زیستن را از فضای زندگی خویش و از دشواریهای طبیعت آموخته اند.از جمله این آداب و رسوم حمام رفتن آنهم با شرایط ویژه ای بوده که خود حکایتی دارد.استحمام یک روزه همراه با صرف ناهار در حمام، استفاده از سینی و لگن و سایر وسائل اختصاصی ، بهره بردن از رنگ حنا، کتیرا، سدر و پوست نارنج سائیده برای نرم کردن کف پاو …اگر زائو میهمان حمام بود، با چند تنگ بلورین شربت از آب و شکر و زعفران و تشریفات خاص دیگر از او پذیرائی می شد که صد البته این مجموعه و سنت ها بیشتر در محدوده زندگی صاحبان تمکن وجود داشته است.
از سنت های دیگر خرید نسیه ای آن هم با چوب خط بوده به این ترتیب که قصاب یا نانوا چوب مخصوصی که در واقع حکم صورت حساب داشت را از مشتری گرفته با کندن خطوطی با چاقو یا کارد روی آن ، حساب و بدهی را مشخص می کرد.
از آنجا که بم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، من جمله هوای گرم و خوراک های گرم (با توجه به طبایع سرد و گرم) همواره مردانی سخت کوش ، و در عرصه ورزش قوی و توانمند داشته است لذا اجتماعات ورزشی و حضور پهلوانی صاحب نام در جمع حریفان و مدح و ستایش مولای متقیان ، و بالاخره ایجاد زمینه مناسب برای سرگرمی مردم ، از جمله آداب و رسومی بود که امروزه بندرت در برخی روستاها می توان یافت. از رسومات دیگر ، پذیرائی از تلاشگران خرمن کوب و ((اوشین))کنندگان گندم با آش رشته بود.
هنوز هم در برخی روستاهای نرماشیر ، صاحب خانه ، ابتدا در اتاق دیگری سفره را پهن می کند و با مهمان هم غذا می شود ، بعد از آنکه میهمان سیر شد و سفره را برچیدند ، آنوقت آن را در اتاق دیگری پهن کرده و اعضاء خانه به تناول مشغول می شوند.
مراسم خواستگاری و عروسی نیز بخصوص در دهات ویژگی های خود را داشته از جمله رسم بود که عروس و داماد قبل از آغاز زندگی مشترک و پس از خوانده شدن صیغه عقد در یکی از امامزاده های محل حضور یافته و سعادت و خوشبختی خود را طلب می کردند.پذیرائی از عروس و داماد با حلوائی به نام ((زرجوش)) که از سوی مادر عروس تهیه می شد ، از دیگر مراسم بود.
برگزاری شب شیشه ، نامگذاری و …از آداب و رسوم دیگر به شمار می آید.

مردم بم نسبت به اصول ملی و مذهبی بسیار پایبند بوده و آئین های خاصی در اعیاد و وفات ملی و مذهبی دارند.