Logo

راه های ارتباطی

 در شهرستان بم ۵/۲۳۲۱ کیلومتر راه وجود دارد که ۴۹۵ کیلومتر آن روستایی آسفالته و شوسه است.   عبور جاده اصلی و ارتباطی جنوب شرق کشور ، از محدوده این شهرستان اهمیت خاصی به آن بخشیده است.
این شهرستان در مسیر استانهای هرمز گان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. مهمترین جاده های ارتباطی و منشعب آن عبارتند از :
محور بم – کرمان به طول ۲۰۰ کیلومتر
محور بم – زاهدان به طول ۳۳۴ کیلومتر
محور بم – ایرانشهر به طول ۱۱۶ کیلومتر منشعب از محور اصلی بم – کرمان

 

راه آهن:

شهرستان بم دارای خط راه آهن کرمان –بم – زاهدان می باشد. این را ه آهن از ایستگاه راه آهن کرمان آغاز و با عبور از شهر های راین ،بم ،فهرج به ایستگاه زاهدان در استان سیستان و بلوچستان می رسد.
راه آهن کرمان –بم – زاهدان ، شبکه ریلی جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند (بنگلادش،هندوستان و پاکستان ) را از طریق شهر زاهدان به خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین راه آهن کرمان –بم – زاهدان ،کریدور ترانزیتی جنوب شرقی آسیا –اروپا را از طریق اتصال ریلی کرمان به مرز رازی و شبکه  راه آهن ترکیه از طریق مرز جلفا به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان از طریق مرز سرخس به شبکه راه آهن ترکمنستان  متصل می کند.
این خط ریلی دارای 11 دستگاه پل که بزرگترین آن به طول 400 متر و 20 دستگاه تونل در مجموع به طول 5320 متر می باشد.ظرفیت راه آهن کرمان –بم – زاهدان 8 میلیون تن بار و یک میلیون نفر مسافر است.
یکی از خدماتی که توسط ایستگاه راه آهن بم انجام می شود جابجایی خودرو و قطعات خودرو از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ار گ جدید بم است .
 
 

فرودگاه :    

وجود فرودگاه بم از جمله برکاتی بود که قدر آن در جریان زلزله دیماه ۱۳۸۲ شناخته شد، زیرا اگر این فرودگاه وجود نداشت بدون تردید میزان تلفـات به رقم بالاتری می رسید و امکان کمک رسانی را در آن سطح وسیع فراهم نمی ساخت.اکنون نیز این فرودگاه زمینه مناسبی است و پروازهای هفتگی از آن برای مردم این شهرستان ، نعمتی به شمار می رود.تعداد پرواز های این فرودگاه در سال ۱۳۸۳ تعداد۱۰۸۰ پرواز بوده است. فرودگاه بم یکی از پنج فرودگاه فعال استان کرمان است.و از سال 1389 جز فرودگاههای مرز هوایی به شمار می رود.